Złotoryja Dance Arts Festival

Regulamin festiwalu tanecznego

Złotoryja Dance Arts Festival 2024

 

 1. Organizator

Fundacja Rozwoju Człowieka TROOD ul. Gwarków 21, 59-500 Złotoryja www.trood.pl
oraz
Street Dance Academy Michał Czyżewski ul. Drzewieckiego 5/21, 54-129 Wrocław www.S-D-A.pl

 1. Terminy i miejsce
 • Zgłoszenia            do 15.04.2024 r. (włącznie)
 • Opłata startowa do 17.04.2024 r. (wpłata po terminie skutkuje dopłatą w wysokości 100 zł od klubu)
 • Festiwal tańca     27.04.2024 r. – Street Dance | 28.04.2024 r. – Stage Art.
 • Muzyka do 20.04.2024 r.

Miejsce festiwalu: Złotoryjski Ośrodek Kultury, plac Władysława Reymonta 5, 59-500 Złotoryja

 1. Cel
 • konfrontacja dorobku artystycznego
 • popularyzacja tańca jako formy wychowania
 • wymiana pomysłów i doświadczeń między instruktorami i choreografami
 • integracja dzieci i młodzieży
 1. Kategorie, wymagania techniczne:

                Street Dance (hip-hop, new age, locking, popping, house itp.)

 • Solo – do lat 8,  9-11 lat, 12-15 lat i powyżej 15 lat
 • Duety – do lat 8,  9-11 lat, 12-15 lat i powyżej 15 lat
 • Formacje (min. 3 osoby) – do lat 8, 9-11 lat, 12-15 lat, 16-29 lat , formacje 30
 • DEBIUTY FORMACJE – do 8 lat, 9- 11 lat (grupy tańczące NIE DŁUŻEJ niż 2 lata)

Możliwa jest sytuacja, gdzie komisja sędziowska uzna, że formacja zgłoszona do kategorii debiuty reprezentuje poziom znacząco wyższy niż początkujący i zostanie przeniesiona do kategorii o wyższym poziomie zaawansowania (formacja wystąpi drugi raz w nowej kategorii, jeśli ta się jeszcze nie odbyła). Program imprezy będzie ustawiany tak, aby w miarę możliwości kategorie debiutów były przed kategoriami poziomu zaawansowanego.

O przynależności do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia uczestnika.

                Stage Art (taniec współczesny, jazz, balet itp.) – bez tańców towarzyskich i ludowych

 • Solo – do lat 8, 9-11 lat, 12-15 lat i powyżej 15 lat
 • Duety  – do lat 8,  9-11 lat, 12-15 lat i powyżej 15 lat
 • Formacje (min. 3 osoby)– do lat 8, 9-11 lat, 12-15 lat, powyżej 15 lat
 • DEBIUTY FORMACJE – do 8 lat, 9- 11 lat (grupy tańczące NIE DŁUŻEJ niż 2 lata)

O przynależności do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia uczestnika. 

We wszystkich kategoriach obowiązuje limit osób występujących. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 1. Muzyka:
 • Uczestnicy zobowiązani są przesłania muzyki w formacie .MP3do dnia 20 kwietnia 2024 na adres mailowy: muzyka@zdaf.eu dodając STYL, KATEGORIA, IMIĘ I NAZWISKO (np. Street Dance solo do 11 lat Jan kowalski) oraz do przygotowania własnych nagrań muzycznych na ‘pen drive’ w formacie MP3. Nośniki muszą być opisane.

solo – muzyka własna – do 1 minuta 30 sekund
duety – muzyka własna – do 2 minut
formacja – muzyka własna – do 4 minut

Wszystkie prezentacje mają charakter showcase’ów. Styl taneczny zgodnie z kategoriami.

 1. Rejestracja:
  Zgłoszenia prosimy wysyłać za pośrednictwem formularza zgłoszeń na stronie zdaf.eu do dnia 15 kwietnia 2024 roku włącznie.

Startowe (45 zł od osoby + 10 zł za każdą następną kategorię) należy wnosić na konto do dnia 17 kwietnia 2024 r.  (wpłata po terminie skutkuje dopłatą w wysokości 100 zł od klubu): 

Nr konta: 79 1050 1575 1000 0090 6566 7793
Adres: Street Dance Academy Michał Czyżewski
ul. Drzewieckiego 5/21, 54-129 Wrocław
Tytułem: nazwa klubu, ilość uczestników np. street dance academy, 15

Liczba startujących osób jest ograniczona. 

WAŻNE: Wpłat dokonuje TYLKO instruktor prowadzący za całą grupę/klub. Nie przyjmujemy pojedynczych płatności (nie dotyczy osób niezrzeszonych). Po terminie 17 kwietnia 2024 r. opłata startowa nie jest zwracana.

 1. Postanowienia festiwalu
 2. Organizatorem jest Fundacja Rozwoju Człowieka TROOD oraz Street Dance Academy Wrocław.
 3. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione na terenie Złotoryjskiego Ośrodka Kultury.
 4. Organizator nie sprawuje opieki nad uczestnikami. Każda grupa powinna posiadać odpowiednią liczbę opiekunów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Organizator nie jest zobligowany do posiadania dodatkowego ubezpieczenia NW. Uczestnik który ulegnie wypadkowi nie może starać się odszkodowanie od Organizatora
 6. Wymiary parkietu 8 metrów (głębokość) na 10 metrów (szerokość)
 7. Na prowadzenie reklamy, w każdej postaci należy uzyskać zgodę organizatora.
 8. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania przepisów BHP i P.POŻ obowiązujących na terenie obiektu.
 9. Obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz środków odurzających na terenie Złotoryjskiego Ośrodka Kultury.
 10. Uczestnikami festiwalu mogą być wszyscy tancerze uczęszczający na zajęcia taneczne do klubów tanecznych na terenie Polski i zagranicy oraz tancerze niezrzeszeni.  
 11. Kategorie wiekowe na festiwalu to: solo, duety, formacje do lat 8, 9-11 lat, 12-15 lat, 16-29 lat oraz formacje 30+, a także debiuty w kategorii street dance formacje i stage art formacje do 8 lat i 9-11 lat. Style taneczne: Street Dance (hip-hop, new age, locking, popping, house itp.) Stage Art (taniec współczesny, jazz, balet itp.) – bez tańców towarzyskich i ludowych. 

O przynależności wiekowej w formacjach decyduje 80% grupy.

 1. Każdy uczestnik opłaca opłatę startową 45 zł + 10 zł za każdą następna prezentacje
 2. Opłata startowa upoważnia do brania udziału w określonej ilości kategorii (przy zgłoszeniu i wpłacie do 17 kwietnia 2024 ).
 3. Każda osoba tańcząca zobowiązana jest przy wejściu okazać się identyfikatorem stwierdzającym danej tejże osoby, która bierze udział w festiwalu.
 4. Jury składa się z grupy trzyosobowej, które mają wyłączne prawo oceniania festiwalu. Jurorzy mogą korzystać przy ocenie z pomocy konsultantów w przypadku kiedy stwierdzą, że ich znajomość danego stylu jest niewystarczająca.
 5. Na ocenę jury składa się przede wszystkim: interpretacja i dobór artystycznych środków wyrazu, technika, nowatorstwo w przygotowanych choreografiach, ogólny wyraz artystyczny prezentacji.
 6. Wszelkie niestosowne gesty lub komentarze w trakcie trwania festiwalu, są równoznaczne z dyskwalifikacją osoby i wiąże się z możliwością wyproszenia z festiwalu. Jury ma również prawo dyskwalifikacji lub obniżenia oceny prezentacji, których treści piosenek uzna za niecenzuralne, obraźliwe, nawiązujące do nienawiści itp. w szczególności w kategoriach do lat 8, 9-11 lat i 12-15 lat oraz w przypadku kopiowania fragmentów choreografii innych grup/formacji również tych niebiorących udziału w festiwalu.
 7. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania kolejności startowej danej kategorii tanecznej, nieobecność powoduje automatyczną dyskwalifikację.
 8. Każdy z uczestników festiwalu występuje na własną odpowiedzialność
 9. W kategorii solo i duety tancerz nie może brać udziału kilkakrotnie. W formacjach tancerz może brać udział dwukrotnie w danej kategorii wiekowej.
 10. Plan imprezy jest orientacyjny, podane godziny rozpoczęcia poszczególnych kategorii tanecznych, mogą ulec zmianie.
 11. Wszystkie kwestie niezawarte w regulaminie będą rozpatrywane indywidualnie z Organizatorem Festiwalu i/lub jurorami.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
 13. Przetwarzanie danych osobowych:
 14. Administratorem Danych Osobowych jest Fundacja Rozwoju Człowieka „Trood” ul. Gwarków 21,59-500 Złotoryja. Dobrowolnie podane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji festiwalu tanecznego oraz w celach marketingowych. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom takim jak współorganizatorzy, patroni medialni i innym podwykonawcom współtworzącym imprezę. Każdy ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.
 15. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez Uczestników niniejszego festiwalu będą przez niego przetwarzane w celu: a) realizacji festiwalu b) wyłonienia zwycięzców festiwalu, c) doręczenia nagród. Rejestrując się wyraża się zgodę na otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych wysyłanych przez Fundację Rozwoju Człowieka TROOD drogą elektroniczną z wykorzystaniem końcowych urządzeń telekomunikacyjnych. Wyrażenie niniejszej zgody jest warunkiem koniecznym prowadzenia korespondencji. 
 16. Osoba zgłaszająca/opiekun/trener uczestnika oświadcza iż ma zgodę na przekazanie danych osobowych uczestników do Organizatora festiwalu.
 17. Uczestnik festiwalu wyraża zgodę na opublikowanie swojego imienia, nazwiska i wizerunku jako uczestnik Zawodów na stronie Organizatora www.zdaf.eu, www.trood.pl, na fanpage’u Organizatora: facebook.com/ FundacjaTROOD oraz na publikacjach patronów medialnych wydarzenia.

Back to top: